Tet fan it stoart 3: Offalskieding

26 Jannewaris 1999

Tet fan it stoart is in programma fan skoaltelefyzje. Presintatrise Maaike Schuurmans sjocht wat der noch mooglik is fan ôffal, lykas recycling en kompost en leit it belang út fan it skieden fan ôffal.