Sadwaande: Ierappel

14 Oktober 1998

Dizze Sadwaande giet oer de ierappel of jirpel. Se komme fan oarsprong út Súd-Amearika. Yn Fryslân binne boeren dy't foar de konsumpsje ferbouwe, of setters of spesjalisten fan de ZPC. We sjogge by in gruthanneler dy't de ierappels test, by de jirpelboer en by it kweekbedriuw fan de ZPC yn Mitselwier dêr't se nije soarten kweke. Ingrid is yn de keuken fan De Slotpleats yn Bakkefean dêr't se mei de kok wat lekkers makket fan de ierappel.