Sadwaande: Straat

19 Mei 1999

Deze Sadwaande gaat over wonen in een dorp of stad en wat is het verschil? We kijken bij het werk van de huismeester op een flat in Leeuwarden, hij helpt de meestal oudere bewoners met allerlei klusjes. We leren ook iets over de geschiedenis van het Kleinzand in Sneek, waar ook het Fries Museum Scheepvaart zit. En wat is de charme van het wonen aan de Rykswei in Jirnsum? En we horen van buurtagent wat het verschil is van zijn werk in een dorp en in de stad.