Sadwaande: Moade

10 Febrewaris 1999

Dizze Sadwaande giet oer moade en klean. We sjogge by de twa kleanwinkels yn Sint-Anne en by BC Fashion op De Westereen dêr't konfeksje makke wurdt. BC stiet foar Beautiful Clothing. En we prate mei learlingen op de moadefakskoalle dy't graach ûntwerper wurde wolle.