Wurktiid TV: Mearfalkwekerij op De Westereen

25 Juny 1997

Yn Wurktiid TV sjogge we it wurk fan ferskate bedriuwen. Yn dizze ôflevering giet it oer de mearfalkwekerij op De Westereen. De ferwurker is Kooistra en dy sit derneist. Bêste kollega is Sytze Antonides, frijwilliger by putsjes yn Warkum. En op De Lemmer sykje se minsken foar de hoareka en der is wer in oprop foar wurk.