Tûkelteammen 0301

12 April 2005

De earste ôflevering fan it tredde seizoen fan de taalkwis Tûkelteammen. Yn team 1 sit Anne Feddema (skriuwer/skilder) út Ljouwert en Warner Veltman fan Aldtsjerk Se nimme it op tsjin Doet Boersma (keunstskilder) út Ljouwert en Halbe Kornelis fan Snits.