LTV Sa seach ik Fryslân: Pieter Verhoeff

27 Juny 1994

Geart de Vries praat mei regisseur Pieter Verhoeff oer syn spylfilms en dokumintêres, en oer it hinne en wer slingere wurden tusken Amsterdam en Fryslân.