LTV: Los fan de tradysje, diel 1: Bouke van der Sloot

12 Maaie 1991

Portret fan de keunstskilder Bouke van der Sloot (1908-1994) dêr't er oer syn wurk fertelt. Hy skildere it Fryske lânskip en doarpsgesichten, faak yn opdracht. De Belgyske skilder Permeke wie in foarbyld foar him.