Sadwaande: Wonen

10 November 1999

Deze Sadwaande gaat over wonen. We kijken bij diverse woonvormen. Joke Keizer in Leeuwarden verhuurt al jaren gemeubileerde kamers. En we kijken bij twee vrouwen, de ene woont in een woongroep, de andere woont in een vorm van Centraal Wonen. En we zijn bij Heemstra State in Oentsjerk waar ouderen wonen, maar in hetzelfde complex ook bso is en de muziekschool zit. Het duo Prinses op learzens kan niet kiezen.