Sadwaande: Friese boeken

23 Februari 2000

Deze Sadwaande gaat over Friese boeken, naar aanleiding van de start van de Fryske Boekewike. In café De Gekroonde Roskam in Witmarsum bespreekt Jan Pieter Janzen nieuw verschenen Friese titels. Het Boekewikegeskink, Kuneara, is geschreven door Akky van der Veer en ze zit ook aan tafel. Verder vertelt Joke Keizer over de inspiratie van haar nieuwste boek, haar oma's. En we zijn bij de Koperative Utjouwerij in Bolsward. De Q wordt gezien als een 'lastige' club die 'moeilijke' boeken uitgeeft van schrijvers als Trinus Riemersma. Ook zien we beelden van de Sutelaksje, het verkopen van Friese boeken vanuit de kruiwagen.