Weromrop.frl - útstjoerings

Wolkom op weromrop.frl, de argyfwebside fan Omrop Fryslân. Besjoch hjir in seleksje út de earste tweintich jier Fryske telefyzje, fan 1985 oant en mei 2005.

3015478.js

Sadwaande: Provinsjehûs

24 Febrewaris 1999

Dizze Sadwaande giet oer it provinsjehûs oan de Twibaksmerk yn Ljouwert. We krije in rûnlieding, ûnder oare by de argiven en de eardere atoomkelder del en leare wat it wurk fan in keamerbewarder en kabinetssjef ynhâldt. Kommissaris Ed Nijpels komt oan it wurd en Ljouwert-kenner Hendrik ten Hoeve giet yn op de skiednis fan it gebou.

LTV_Nij_lan_alde_grun_3_1

LTV: Nij lân, âlde grûn diel 3

01 Novimber 1996

It lêste diel fan it trijelûk oer Fryske boeren dy't in takomst yn de earste DDR sykje. De famylje Breitsma hat 500 stiks fee op in pleats yn East-Dútslân. Dit tredde diel is yn de prizen fallen: programmamakker Piter Tjeerdsma hat de "France 3 Trophy" wûn.

180220_WURKTIID_130396_AVEK.mp4

Wurktiid TV: Bêdefabrikant AVEK

13 Maart 1996

Yn Wurktiid TV sjogge we it wurk fan ferskate bedriuwen. Yn dizze ôflevering giet it oer it famyljebedriuw AVEK (Arbeid, Vlijt en Kwaliteit) yn Surhústerfean. Der wurde bêden makke en spiraalboaiems. Se binne dwaande mei ynnovaasje en groei.