Wyn op Woansdei: Sosjale winkel

24 Septimber 2003

Programmamakker Gerard van der Veer sjocht by de Sosjale winkel. Dêr kinne minsken yn finansjele need foar hulp en advys oanklopje.Hy praat mei ferskate kliïnten, bygelyks mei hierskuld of dy't op strjitte libje, en mei de meiwurkers. It tal oanfragen nimt hieltyd mear ta, de meiwurkers kinne it wurk amper mear oan.