Wurktiid TV: Putsjebedriuw fan Jelmer Quak

18 Juny 1997

Yn Wurktiid TV sjogge we it wurk fan ferskate bedriuwen. Yn dizze ôflevering giet it oer it putsjebedriuw dat Jelmer Quak sels oprjochte hat yn Ljouwert. Hy komt by partikulieren en ek by bedriuwen lykas swimbad Kealledykje. Bêste kollega is konsjerzje Frans van der Heide fan de basisskoalle op De Westereen. By Wassenaar hydraulyk sykje se minsken en der is wer in oprop.