Wurktiid TV: Koga Miyata op It Hearrenfean

15 Jannewaris 1997

Yn Wurktiid TV sjogge we it wurk fan ferskate bedriuwen. Yn dizze ôflevering giet it oer it fytsefabryk Koga Miyata op It Hearrenfean, dêr sille se tenei 45 oeren yn de wike wurkje. Yn de nije rubryk fraach en oanbod siket ien in keukenferkeaper yn Drachten en biede twa minsken op it arbeidsburo fan Bûtenpost har tsjinsten oan. Ek nij is de rubryk 'bêst wurdearre kollega', dy is foar O. Hulshof fan Broersma transporten yn Strobos.