Sybe Satellyt 0208

07 April 1992

Sybe Satellyt is in edukatyf berneprogramma fan skoaltelefyzje. Utfiner Sybe kin mei syn apparaten lykas de tiidmasine en skoop oer de hiele wrâld sjen. Sybe ûndersiket it ljipaaisykjen en sjocht by de oanbieding fan it earste ljipaai dat dit jier fûn is oan kommissaris Wiegel. Hy praat mei Hans Wiegel oer it wol of net sykjen fan aaien. Ek praat er mei in aaisiker yn it lân en in tsjinstanner fan it aaisykjen. Ek sjocht er dat it ôfbrutsen molkfabryk Freia fan Feanwâlden wer opboud is yn it iepenloftmuseum yn Arnhem.