Sadwaande: Stim

02 Desimber 1998

Dizze Sadwaande giet oer de stim. We sjogge by it ynsprekken fan de bernesearje Bear Boeloe, prate mei in logopediste dy't Simone Scheffer ek wat tips jout en Ingrid is by in kursus stimekspresje.