Sadwaande: Fryske Diken

16 Juny 1999

Dizze Sadwaande giet oer Fryske Diken. Yn dit programma prate we mei de projektlieder Fryske Diken, deputearre Bijman en in plysjeman oer de feilichheid op de Fryske diken. Op 80-kilometer diken wolle bestjoerders faak wat flugger ride, mar dat is net feilich. Ek komt skoalfytsende jeugd oan it wurd oer it ûngelok dat se meimakke ha.