Rients Gratama: Ik, Kening Lear

11 Jannewaris 2004

Yn 2004 stjoerde Omrop Fryslân it teaterspektakel Ik, Kening Lear fan Tryater út. Mei yn de haadrol Rients Gratama.