LTV Wat in wurk: De kapster

20 April 1989

Portret fan it kappersfak. We sjogge by kapsalon De Frissel yn Bûtenpost fan Elly Kramer. Se sit al tweintich jier yn it fak en it ferfeelt har noch altyd net. Ek sjogge we by twa kappersopliedingen: by De Esken wurkje en leare de learlingen tagelyk en by De Zwettepoort leare se it fak ek op de mdgo-oplieding. Kappers wurde min betelle, dêr fertelt ien fan it fakbûn FNV oer.