Linkk Ekstra: Wurkje yn Fryslân 2

08 Febrewaris 2002

Dizze ôflevering fan Linkk Ekstra, in programma fan skoaltelefyzje, is diel twa fan in searje oer wurk. Jildou de Vries sjocht by it heechste gebou fan Noard-Nederlân, de Achmeatoer. Dêrwei kin se fier de provinsje yn sjen, en sjocht se dat der in soad lânbougrûn is. Tine Bijstra fan de NLTO fertelt oer de ferskillende soarten lânbou, boeren, fiskers, túnkers, kassen en ierappelboeren.