Fermaak yn Fryslan 1 De wrâld fan Teake van der Meer

12 Jannewaris 1989

Teake van der Meer stiet bekend as de Fryske kabaretier. Yn de earste útstjoering fan Fermaak yn Fryslân in portret oer syn libben en karriêre. Want wat is it geheim fan syn humor?